Schematerapi

Schematerapi fokuserer på at identificere og ændre negative, ubevidste mønstre, også kaldet “schemaer”, som ligger til grund for klientens tænkning, følelser og handlinger. Schemaerne udvikles i barndommen og ungdommen og opstår som følge af svigt og manglende støtte eller følelsesmæssige behov, der ikke er blevet anerkendt og opfyldt. Schemaet er en dyb og rodfæstet måde at forstå sig selv og sin omverden på. For eksempel kan en klient med et forladtheds-schema have en overvældende frygt for at blive afvist eller forladt og reagerer på dette i relationen til andre mennesker.

Baggrund

Schematerapi blev udviklet i starten af 1990’erne af psykologen Dr. Jeffrey Young til klienter med psykiske problemer og langvarige, selvdestruktive tanke og adfærdsmønster, som ikke havde gavn af kognitiv adfærdsterapi. Schematerapi er en integrativ psykoterapi, der kombinerer elementer fra kognitiv adfærdsterapi, tilknytningsteori, psykodynamisk terapi og gestaltterapi. Nogle anser dog schematerapi for at høre til de kognitive terapiformer.

Fremgangsmåde og formål

I terapien er der fokus på at identificere klientens schemaer (fx forladthed), coping-stile (fx undgåelse) og roller eller ”modes”, som er reaktioner eller midlertidige tilstande, klienten kan indtage, når et eller flere schemaer er aktiveret (fx det sårede barn). Terapeuten anvender de typer af schemaer, coping-stile og modes, som er grundlæggende i schematerapi. I arbejdet med klienten trækker terapeuten på kognitive, adfærdsmæssige og oplevelsesorienterede teknikker. Det kan være kognitiv omstrukturering, rollespil, visualisering, at skrive dagbog mv.
Schematerapi hjælper klienten med at forstå og ændre negative schemaer og så vidt muligt erstatte dem med sunde overbevisninger og en mere fleksibel måde at tænke og handle på. Terapeuten vil også hjælpe klienten med at udvikle strategier til at håndtere de negative schemaer, hvis/når de bliver aktiveret igen.
Et forløb med schematerapi kan vare fra seks måneder til flere år. Varigheden afhænger af klientens ønsker, kompleksiteten og dybden af klientens problemstillinger og terapeutens tilgang.

Anvendelse og virkning

Schematerapi anvendes ofte til behandling af personlighedsforstyrrelser, især borderline personlighedsforstyrrelse, samt andre med vedvarende psykologiske problemer som kronisk depression, angst, PTSD og spiseforstyrrelser. Terapien kan foregå individuelt eller i grupper.
Flere studier har vist, at schematerapi giver gode resultater for disse grupper af klienter. Dog er der behov for yderligere forskning af høj kvalitet, som sammenligner schematerapi med andre evidensbaserede behandlinger for fuldt ud at afklare metodens effektivitet og generaliserbarhed. En anden udfordring er, at schematerapi er en kompleks og ofte tidskrævende behandlingsmetode. Det kan gøre det vanskeligt at anvende metoden i situationer, hvor tid og ressourcer er begrænsede.

Kilder

Bamelis LLM, Evers SMAA, Spinhoven P, Arntz A: Results of a Multicenter Randomized

Controlled Trial of the Clinical Effectiveness of Schema Therapy for Personality Disorders. American Journal of Psychiatry, 171, 3, 305-322. 2014.

Joshua PR, Lewis V, Kelty SF, Boer DP. Is schema therapy effective for adults with eating disorders? A systematic review into the evidence. Cognitive Behaviour Therapy, 52, 3, 213-231. 2023.

Peeters N, van Passel B, Krans J: The effectiveness of schema therapy for patients with anxiety disorders, OCD, or PTSD: A systematic review and research agenda. British Journal of Clinical Psychology, 61, 579–597, 2022.

Rafaeli E, Bernstein DP, Young J: Schema therapy. Distinctive features. Routledge. 2011.