Dynamisk interpersonel terapi (DIT)

Dynamisk interpersonel terapi (DIT)

Dynamisk interpersonel terapi (DIT) er en manualiseret form for psykodynamisk korttidsterapi, der er udviklet til behandling af depression. DIT fokuserer på at identificere og adressere interpersonelle vanskeligheder og konflikter, der kan bidrage til depression, samt at forbedre klientens interpersonelle færdigheder og relationer. DIT kan minde om Interpersonel psykoterapi (IPT), men IPT adskiller sig fra DIT, da IPT kombinerer en psykodynamisk og kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.  

DIT blev udviklet af Alessandra Lemma, Peter Fonagy and Mary Target i 2010. DIT bygger på evidensbaserede og manualiserede psykodynamiske terapiformer. Formålet var at skabe et alternativ til kognitiv adfærdsterapi (KAT) til personer med depression, som enten foretrækker en psykodynamisk tilgang eller ikke har gavn af KAT. DIT bygger på psykodynamiske principper og trækker på teorier om objektrelationer, tilknytning, mentalisering og interpersonel psykoanalyse.

DIT strækker sig over et begrænset antal sessioner, typisk 16 til 20 sessioner. Terapien er struktureret og følger en manual, hvilket indebærer fastlagte faser i terapien, bestemte interventioner og specifikke mål for hver session. Terapien fokuserer på et aktuelt problem for klienten, og terapeuten og klienten afklarer sammen, hvilket problem klienten ønsker at arbejde med i terapien. Problemet kan for eksempel være vanskeligheder med at etablere eller opretholde nære forbindelser, konflikter i relationer eller vanskeligheder ved at udtrykke følelser over for andre. Ligesom i længerevarende psykodynamisk terapi hjælper terapeuten klienten til at forstå sine ubevidste følelser og oplevelser fra fortiden og at blive klar over, hvordan de påvirker vedkommendes følelsesmæssige tilstand og adfærd i nutiden og bidrager til de depressive symptomer. Gennem DIT kan klienten udvikle mere hensigtsmæssige måder at indgå i relationer på, hvilket kan reducere depressive symptomer og forbedre livskvaliteten.

Der er evidens for effekten af dynamisk interpersonel terapi (DIT) til behandling af depression. Fx finder en metaanalyse fra 2024, at effekten af manualiseret psykodynamisk terapi, herunder DIT, på voksne med depressive lidelser svarer til effekten af manualiseret KAT umiddelbart efter afsluttet behandling. Der er dog ikke tilstrækkelige data til at sammenligne effekten på længere sigt. Resultaterne bekræfter flere tidligere undersøgelser, der har vist, at DIT kan reducere depressive symptomer og forbedre interpersonelle funktioner hos voksne.

Kilder:

Abrahams D: Dynamic interpersonal therapy: working with perceptions of the self and other.
Healthcare Counselling and Psychotherapy Journal, 7 (3), 2017.

Lemma A, Target M, Fonagy P: The development of a brief psychodynamic protocol for depression: Dynamic Interpersonal Therapy (DIT). Psychoanalytic Psychotherapy, 24 (4), 329-346. 2010.

Smith MM, Hewitt PL: The equivalence of psychodynamic therapy and cognitive behavioral therapy for depressive disorders in adults: A meta‐analytic review. Journal of Clinical Psychollogy, 80, 945–967. 2024.

van Hees MLJM, Rotter T, Ellermann T et al.: The effectiveness of individual interpersonal psychotherapy as a treatment for major depressive disorder in adult outpatients: a systematic review. BMC Psychiatry 13 (22). 2013.