Tips til LGBT+ venlig praksis

LGBT+ personer kan opleve det vanskeligt at være åben og ærlig om deres seksuelle orientering og kønsidentitet hos behandlere, hvilket kan få den negative konsekvens, at de bliver væk. 

For at øge LGBT+ personers adgang til sundhedssystemet har LGBT+ Danmark og Yngre Læger derfor udarbejdet en række råd til, hvordan du som behandler kan møder LBGT+ personer på en respektfuld måde. Rådene er samlet på sitet www.LGBTsundhed.dk.

Gå til værktøj:
Hvad er formålet med værktøjet

Formålet med værktøjet er at øge LGBT+ personers adgang til sundhedssystemet ved at ruste læger og andre behandlere til at møde dem med en LGBT+ venlig praksis.  

Hvem er værktøjet udviklet til

Tips til en LGBT+ venlig praksis er udviklet til praktiserende læger, men flere af rådene kan også bruges i en psykoterapeutisk praksis.

Hvem har udviklet værktøjet

Tips til LGBT+ venlig praksis er udarbejdet af LGBT+ Danmark og Yngre Læger, og er samlet på sitet LGBTsundhed.dk

LGBT+ Danmark er en dansk organisation, der arbejder for at sikre bedre livsvilkår, lige rettigheder og lige muligheder for LGBT+ personer i Danmark.

Yngre Læger en organisation og fagforening, der repræsenterer læger i deres tidlige karriere.