Databaser til litteratursøgning om psykoterapi

Databaser til litteratursøgning om psykoterapi

Forskningslitteratur bliver samlet i litteraturdatabaser. Databaserne giver en oversigt over litteraturen på et eller flere fagområder. Via databaserne kan man altså søge i mange tidsskrifter på en gang. For at finde forskningslitteratur om psykoterapi kan du søge i nedenstående internationale eller nordiske databaser. De indeholder referencer til tidsskriftartikler, bøger og andre forskningsudgivelser. Hver database giver en vejledning til, hvordan du kan bygge din litteratursøgning op i deres system

Internationale databaser
 • Pubmed: Den mest benyttede sundhedsvidenskabelige søgedatabase. 
 • APA PsycNet: Den amerikanske psykologforenings søgedatabase. 
 • Cochrane Library: Database, der bl.a. omfatter systematiske evalueringer og metaanalyser. 
 • JSTOR: En omfattende søgedatabase med forskningsartikler, bøger, rapporter mv., der dækker mange fagområder. En stor del er frit tilgængeligt.
 • Trip Medical Database: Trip databasen rangerer studier efter kvalitet for at understøtte evidensbaseret praksis. 
 • Paperity: Database, der søger blandt tidsskrifter og artikler, der er frit tilgængelige.
 • Directory of Open Access Books: Database med akademiske og fagfællebedømte bøger, der er frit tilgængelige.
 • Epistemonikos: En åbent tilgængelig søgedatabase, der søger på tværs af andre databaser for at finde forskning af høj kvalitet på sundhedsområdet, bl.a. systematiske reviews.


Hvis du er mest interesseret i at litteratur fra de nordiske lande, kan du søge i baserne nedenfor. De indeholder referencer til tidsskriftartikler, bøger og andre forskningsudgivelser. Der er varierende muligheder for at få adgang til selve udgivelsen:

Danske databaser
 • Bibliotek.dk: danske bibliotekers fælles database, hvor du kan finde bøger, rapporter,artikler fra danske tidsskrifter mm.
 • Tidsskrift.dk: her kan du finde danske og enkelte fælles nordiske fagtidsskrifter med åben adgang til artikler.
 • NORA.dk: En dansk database, der indeholder dansk forskning fra 2011 og frem.
Norske databaser
 • Idunn: en database med norske og enkelte fælles nordiske tidsskrifter samt bøger ( )
 • Cristin: Indeholder norske forskningsartikler og information om forskningsprojekter.
  Cristin afløses i 2024 af ny database: NVA – Nasjonalt Vitenarkiv.   
Svenske databaser
 • SwePub: her kan du finde svenske forskningspublikationer (svarer til danske NORA).
 • DIVA: En database, der indeholder svenske videnskabelige artikler og afhandlinger, der er åbent tilgængelige.
Flere måder at søge forskningslitteratur på

Der er andre veje til at finde forskning om psykoterapi. Se fx vores liste over relevante tidsskrifter, der udgiver anvendelsesorienteret forskning om psykoterapi.

Gå til Tidsskrifter om psykoterapi

Du kan også prøve selv at søge i Google Scholar, som er er Googles søgemaskine til videnskabelig litteratur. Vi har beskrevet hvorledes man bruger Google Scholar i vores guide til litteratursøgning. 

Gå til Guide til litteratursøgning