Situationsanalyse

Hvilke situationer vækker bestemte følelser og tanker, der fører til, at klienten agerer på en bestemt måde? Og hvad er sammenhængen mellem følelser, tanker og adfærd? Det forsøger situationsanalyse at afdække.

Situationsanalyse tager afsæt i et skema, hvor man systematisk gennemgår en vanskelige situation for at analysere, hvilke følelser, negative tanker og uhensigtsmæssig adfærd, situationen har medført.

Situationsanalysen hjælper hermed klienten og terapeuten til at forstå de specifikke triggerpunkter og stressfaktorer, klienten oplever i de vanskelige situationer, og som påvirker kllientens adfærd eller følelsesmæssige tilstand.

Gå til værktøj:
Hvad er formålet med værktøjet

Formålet med at forstå de udløsende faktorer for klientens tanker, følelser og adfærd i visse situationer er at muliggøre en proces, hvor klienten sammen med terapeuten kan arbejde på at ændre og omstrukturere disse reaktioner for at fremme bedre psykologisk velvære.

Hvem er værktøjet udviklet til

Situationsanalyse er udviklet til brug af professionelle, der er uddannet inden for den kognitive adfærdsterapi.

Hvem har udviklet værktøjet

Situationsanalyse blev oprindeligt udviklet af Aaron T. Beck, der anses for at være grundlæggeren af kognitiv adfærdsterapi. Vi henviser til Region Hovedstadens Psykiatri, som anvender denne metode i deres behandling.