Avanceret søgning i Google Scholar

Avanceret søgning i Google Scholar

Hvis du vil finde forskningslitteratur, der giver dig en mere detaljeret forståelse af dit emne eller dit spørgsmål, kan du foretage en “Avanceret søgning” i Google Scholar. Den avancerede søgning gør det muligt for dig at søge mere præcist, end du kan i den hurtige Google Scholar-søgning. Derved kan du opnå mere relevante søgeresultater.

Nedenfor guider vi dig igennem de fem vigtigste trin til at opnå relevant forskningsbaseret viden om et konkret emne eller spørgsmål på baggrund af en avanceret søgning i Google Scholar. Hvert af de fem trin er grundigt beskrevet og illustreret med et konkret eksempel.

 
Trin 1: Definer formålet med din søgning

Inden du går i gang, skal du gennemtænke formålet for din litteratursøgning. Formålet kan fx udtrykkes som et spørgsmål eller en problemformulering. Jo mere præcist du kan formulere dit søgeformål, jo mere relevante henvisninger får du frem.

Eksempel:

Jeg vil finde litteratur, der besvarer spørgsmålet: Hvilken effekt har psykodynamisk psykoterapi for ældre mænd, der lider af depression?

 
Trin 2: Vælg søgeord

Du skal vælge søgeord for forskellige aspekter af dit emne eller spørgsmål. Start med ord du kender i forvejen. Senere kan du ændre dem eller tilføje flere ord, når du bliver klogere på sprogbrugen i forskningsartiklerne. Du kan bruge søgeord fra artikler, som du allerede har fundet. Du kan også blive inspireret ved at se på ”related searches” i bunden af hovedsiden.

Sproget har betydning for din søgning. Hvis du anvender danske søgeord, får du primært danske, norske og svenske resultater frem. Megen videnskabelig litteratur er på engelsk, så du vil få flere og andre resultater frem ved at bruge engelske søgeord.

Et søgeord kan ofte erstattes med andre ord. Overvej, hvilke synonymer du kan bruge i søgningen, og om der er ord, du gerne vil undgå.

Eksempel:

Jeg vælger at søge på engelsk litteratur med disse søgeord for at besvare mit spørgsmål:

 • Psychodynamic psychotherapy
 • Effect
 • Elderly
 • Men
 • Depression

Søgeordene på listen kan udvides med relevante synonymer, fx:

 • Effect: “treatment effectiveness”, result, outcome etc.
 • Elderly: old/older, senior
 • Men: male, “adult male”, masculine/ masculinity
 • Depression: depressed, depressive

Jeg er ikke interesseret i medicinsk behandling, og derfor fravælger jeg forskellige ord for det, fx:

 • Antidepressant: drug therapy, medication, pharmaceutical etc.
 
Trin 3: Opret din søgning

Når du skal oprette din søgning, finder du funktionen ”Avanceret søgning” via menuknappen i øverste venstre hjørne. 

I ”Avanceret søgning” taster du dine søgeord ind i de fire felter, som bestemmer, hvordan søgeordene skal optræde i søgningen. Du kan vælge:

 • “med alle ordene”: Resultaterne indeholder alle de ord, du angiver.
 • “med den nøjagtige sætning “: Resultaterne indeholder den eksakte sætning, du angiver.
 • “med mindst et af disse ord”: Resultaterne indeholder mindst ét af de ord, du angiver.
 • “uden ordene”: Resultaterne indeholder ingen af de ord, du angiver.

(Se billede i eksemplet neden for)

I ”Avanceret søgning” findes også flere søgefiltre. Du kan afgrænse søgningen til titler, en bestemt tidsperiode, en forfatter eller et specifikt tidsskrift.

Under menupunktet “Indstillinger” kan du yderligere begrænse søgningen til hjemmesider på bestemte sprog. Du kan eksempelvis tilvælge engelske og danske hjemmesider, men fravælge kinesiske og spanske osv. Derved øges chancen for at resultaterne primært omfatter forskning, der er gennemført i Danmark og nordiske eller engelsktalende lande.

En udfordring med Google Scholar er, at man ofte får mange hits. Du kan eksperimentere med antallet af søgeord og afgrænsningen af søgningen for at nedsætte antallet af resultater.

Eksempel på søgning via funktionen ”Avanceret søgning”

Søgeord inkl. enkelte synonymer, og ord der skal udelades, er tastet ind i de fire felter. Søgemaskinen skal lede efter dem et hvilket som helst sted i artiklen. Perioden er 2018-2023.

I søgefeltet bliver den avancerede søgning oversat til:

effect depression men (AND) elderly OR “older adults” OR seniors (AND) “psychodynamic psychotherapy” (NOT) – antidepressant -medication -pharmaceutical

Søgningen giver 585 resultater (den 5. november 2023). Hvis jeg vælger kun at se oversigtsartikler, så får jeg 54 resultater.

 
Trin 4: Udvælg litteratur

Google Scholar viser op til 1.000 af de fremsøgte resultater, og de vises automatisk efter relevans – dvs. i hvor høj grad referencen møder dine søgekriterier. I menuen kan du også vælge at få resultaterne vist efter dato, så du kan se de nyeste udgivelser først. Uanset hvad kan det være en stor opgave at sortere i dem. Du kan fx nøjes med at gennemgå de første 10 sider eller stoppe, når det tynder ud i brugbare referencer.

For at vurdere, hvilke af referencerne der er relevante, kan du i første omgang se, om titlen og den lille bid af abstractet/indholdet er i tråd med formålet med din søgning. Under titlen kan du se navnet på forfatteren til artiklen og hvilket tidsskrift eller forlag, der har udgivet artiklen. Du kan også se, hvor mange gange artiklen er blevet citeret. Disse informationer kan evt. hjælpe dig i din vurdering. Når du klikker på linket, kan du læse artikelresumeet eller et bogudsnit. Det giver dig yderligere mulighed for at undersøge, om teksten kan bruges til dit formål.

Eksempel
Her ser du to af de første resultater i søgningen om terapi til ældre mænd med depression. Selv om indholdet ikke er et fuldstændigt match med mit spørgsmål, så fortæller titlen mig, at artiklen kan indeholde relevant viden. Derfor vil jeg gå videre via linket og læse artikelresumeet.

 
Trin 5: Suppler din søgning

Der er flere muligheder for at supplere en søgning, så du får fat i den litteratur, du har brug for:

 • Du kan køre flere søgninger med forskellige kombinationer af søgeord.
 • Du kan bruge din Google Scholar-søgning som udgangspunkt for en søgning i udvalgte litteraturdatabaser, fx PubMed eller andre (link til databaselisten her).
 • Du kan foretage en såkaldt sneboldsøgning, hvor du finder ny litteratur via referencelisten i en relevant bog eller artikel.
 • Du kan undersøge, hvad der findes i tidsskrifterne på dit område. Se fx tidsskrifter om forskellige typer af psykoterapi.
 • Du kan søge i grå litteratur, fx rapporter, afhandlinger, konferencebidrag mv. fra fx universiteter, faglige organisationer, myndigheder og videncentre.

Denne guide handler kun om at søge litteratur. Hvis du vil læse om, hvordan man vurderer artiklernes kvalitet, kan du finde nogle tjeklister til både kvantitativ og kvalitativ forskning her: Gå til tjekliste

Flere måder at søge forskningslitteratur på

Der er andre veje til at finde forskning om psykoterapi.

Hvis du blot skal finde enkelte artikler eller danne dig et hurtigt overblik over forskningen inden for et emne, kan du måske nøjes med at foretage en hurtig søgning i Google Scholar:

Gå til hurtig søgning i Google Scholar

Du kan også orientere dig i relevante tidsskrifter, der udgiver anvendelsesorienteret forskning om psykoterapi. Vi har samlet en række lister over tidsskrifter og struktureret dem efter terapeutiske retninger:

Gå til Tidsskrifter om psykoterapi

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra psykoterapiens verden? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.