Værktøjer til psykoterapi

Værktøjer til psykoterapi

Her finder du værktøjer, som kan inspirere dig i dit arbejde med psykoterapi. Værktøjerne omfatter fx guidelines, skemaer, tjeklister og andre ressourcer, der kan guide dig, når du står overfor en bestemt problematik eller skal hjælpe en klient fra en særlig målgruppe. 

Værktøjerne er udviklet af organisationer og fagpersoner, der har stor ekspertise og autoritet på deres område, og langt de fleste værktøjer er frit tilgængelige for alle. Når du klikker på linket for det enkelte værktøj, bliver du ledt hen til den hjemmeside, hvor værktøjet kan findes.

Vi udvider løbende værktøjskassen med nye, brugbare værktøjer. Hvis du kender til værktøjer, som kan være en hjælp for andre terapeuter, så giv os gerne et praj.

Forbehold

Vi anbefaler, at du kun anvender værktøjerne i dit arbejde, hvis du har de rette faglige kvalifikationer. Fx forudsætter nogle af værktøjerne, at man er uddannet i at anvende dem. I så fald vil det typisk fremgå at de sider, vi linker til. 

Kriterier for udvælgelse af værktøjer

Vi gengiver kun værktøjer, der lever op til følgende kriterier:

  • Værktøjet skal give konkrete handlingsanvisninger.
  • Værktøjet skal være udviklet af fagfolk eller en organisation, der besidder professionel anerkendelse.
  • Værktøjet skal bygge på viden, der er bredt anerkendt.
 

Værktøjskategorier

Screening
Her kan du finde screeningsværktøjer, som kan støtte dig i en vurdering og afklaring af klientens tilstand.
Behandling
Her kan du finde værktøjer, du kan benytte dig af i forbindelse med den terapeutiske behandling.
Mødet med målgruppen
Her kan du finde værktøjer, du kan anvende i mødet med bestemte målgrupper eller problemstillinger.