Opgave og målgrupper

Opgave og målgrupper

I Videnscenter for Psykoterapi er det vores opgave at opsamle, systematisere, bearbejde og udbrede forskningsbaseret viden og praksisviden om psykoterapi.

Den primære platform, vi vil bruge til at udbrede denne viden, vil i første omgang være denne hjemmeside. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget, så den kommer til at indeholde formidling af viden om psykoterapi, som er forskningsbaseret eller funderet i faglig konsensus og anerkendte praksisser på området.

Målgrupper og formidling

Vi arbejder med at udbrede viden om psykoterapi for både offentligheden samt de faggrupper, der udøver psykoterapi i henhold til anerkendte praksisser, fx psykologer, psykoterapeuter og psykiatere. Konkret henvender vi os til:

  • Udøvere og studerende af psykoterapi.
  • Nuværende eller potentielle brugere af psykoterapi.
  • Fagpersoner, som kan være bindeled mellem udøvere og brugere af psykoterapi – fx socialrådgivere, praktiserende læger samt andre behandlere.
  • Beslutningstagere, medier m.fl., der kan bidrage til at give det omkringliggende samfund en større viden om, hvad psykoterapi er og kan.

 

Hos Videnscenter for Psykoterapi bestræber vi os på at formidle vores viden i et sprog, som er relevant for professionelle udøvere af psykoterapi, men som samtidig kan forstås af alle andre, der kan have glæde af den viden, der bliver formidlet. Det er vores hensigt, at alle tekster vil kunne blive læst uden forudgående viden om feltet. Vi vil dog bruge de relevante faglige begreber i vores formidling af viden om psykoterapi, som eventuelt vil blive uddybet i brødteksten, i faktabokse eller lignende af hensyn til lægmand.