Feedback Informed Treatment

Hvordan ved du, om din klient har gavn af terapien? Feedback Informed Treatment (FIT) er en nem og systematisk metode til at få feedback fra klienterne om deres oplevelse af terapien.

FIT består af to spørgeskemaer, som klienten skal besvare henholdsvis før og efter sessionen. Begge skemaer indeholder fire spørgsmål. Det første skema vedrører klientens oplevede trivsel – outcome rating scale (ORS). Det andet skema vedrører klientens oplevelse af sessionen – session rating scale (SRS).

FIT er en forskningsbaseret metode, som blev introduceret i begyndelsen af 2000’erne for at evaluere og forbedre psykoterapi.

Gå til værktøj:
Hvad er formålet med værktøjet

Formålet med FIT er at undersøge klientens oplevelse af, om terapien gør gavn, og af samarbejdet med terapeuten. Den løbende feedback feedback kan bruges til at tilpasse og forbedre den terapeutiske indsats, så klienten får et individualiseret tilbud, der tager hensyn til den enkeltes særlige behov og situation. Ved at bruge FIT kan terapeuten samtidig understøtte den terapeutiske alliance og fremme klientens aktive deltagelse i behandlingen.

Flere studier viser, at FIT øger klienternes udbytte af terapi og nedbringer udeblivelser og frafald. FIT kan endda forkorte klientens samlede forløb.

Hvem er værktøjet udviklet til

FIT blev udviklet med fokus på at evaluere psykoterapi, men anvendes bredt på en række områder, fx i socialfaglige indsatser og på uddannelsesområdet. Spørgeskemaerne blev oprindeligt udviklet til individuel terapi med voksne, men der er siden blevet lavet skemaer til børn, grupper og supervision.

Hvem har udviklet værktøjet

Feedback Informed Treatment (FIT) er et koncept og en praksis, som er blevet udviklet og fremmet af psykolog Scott D. Miller, som er en af grundlæggerne af The International Center for Clinical Excellence (ICCE).

Vi linker til ICCE, hvor man gratis kan downloade spørgeskemaer mm. ICCE er en engelsksproget hjemmeside.

Ønsker man i stedet at læse mere om FIT på dansk, kan man fx orientere sig på social.dk, som er Social- og Boligstyrelsens vidensplatform. 

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra psykoterapiens verden? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.