Tidsskrifter om systemisk terapi

Tidsskrifter om systemisk terapi

Her er en oversigt over tidsskrifter, hvor du kan finde ny forskning i systemisk terapi og familieterapi. Tidsskrifterne er valgt ud, fordi de blandt andet udgiver anvendelsesorienteret forskning, der har fokus på udøvelsen af psykoterapi. De er ordnet efter impact factor, som er et mål for, hvor stor indflydelse tidsskriftet har på sit felt.

Når du klikker på linket, kan du finde generelle oplysninger om tidsskriftet og se enkelte numre af tidsskriftet og de artikler, de indeholder. Nogle tidsskrifter giver fri adgang til alle eller et udsnit af deres artikler – se fx efter open access. Andre kræver en licens eller et abonnement for at se den fulde artikel. Har du ikke adgang til tidsskrifterne via din arbejdsplads eller dit studie, kan du møde fysisk op på et af universitetsbibliotekerne. Her kan du se de fleste tidsskrifter, søge i litteraturdatabaser og læse artikler i fuld tekst.

Læs mere: Systemisk terapi

Family Process

Et tværfagligt tidsskrift, der udgiver forskningsartikler om par- og familieterapi, herunder både kvalitative og kvantitative studier, teori og klinisk forskning. Tidsskriftet dækker en bred vifte af emner inden for familieterapi og systemisk praksis. Udgivet af Family Process Institute (FPI). Impact factor 3,9.

Journal of Marital and Family Therapy

Dette tidsskrift fokuserer på familieterapi, parterapi og systemiske tilgange til psykoterapi. Tidskriftet har som formål at fremme den professionelle praksis indenfor systemisk familieterapi. Udgivet af American Association for Marriage and Family Therapy (AAMFT). Impact factor 2.2.

Journal of Family Therapy

Dette britiske tidsskrift fokuserer på teori og praksis inden for familieterapi og har til formål at fremme forståelsen af sociale systemer og effektiv behandling af par, familier, professionelle netværk mv. Udgivet af Association for Family Therapy and Systemic Practice. Impact factor 1,6.

American Journal of Family Therapy

Tidsskriftet dækker forskning i teoretiske perspektiver og praktiske teknikker inden for familieterapi og systemisk terapi, herunder emner som forældreskab, intimitet, familierelationer mv. Udgivet af forlaget Taylor & Francis. Impact Factor 1,4.

Contemporary Family Therapy

Tidsskriftet fokuserer på moderne tilgange inden for familieterapi og dækker teoretiske perspektiver og kliniske metoder. Tidsskriftet lægger vægt på, at artiklerne er anvendelsesorienterede og kan få betydning for udøvelsen af systemisk terapi. Udgivet af forlaget Springer. Impact factor 1,3.

The Family Journal

Tidsskriftet har til formål at fremme viden om familier og relationer ved at publicere artikler om nyeste forskning, erfaring fra praksis og teoretiske perspektiver på familieterapi. Udgivet af forlaget Sage Publications. Impact factor 1,3.

The International Journal of Systemic Therapy

Tidsskriftet har til formål at fremme systemisk terapi for individer, par, familier og andre større grupper. Udgivet af forlaget Taylor & Francis. Impact factor 0,5.

Journal of Systemic Therapies

Tidsskriftet udgiver artikler med fokus på både teoretiske og anvendelsesorienterede perspektiver. Artiklerne er relevante for udøvere af systemisk terapi blandt børn, unge, familier og andre grupper. Udgives af Guildford Press. Impact factor 0,3.

Kender du til andre relevante tidsskrifter?

Vi udbygger løbende denne oversigt med tidsskrifter om systemisk terapi. Hvis du kender til andre relevante tidsskrifter, som ikke optræder i oversigten, er du meget velkommen til at kontakte os på mailadressen nederst. Skriv gerne ”tidsskifter” i emnefeltet.

kontakt@psyvic.dk