Overføringsfokuseret terapi

Overføringsfokuseret terapi (OFT) er en terapeutisk tilgang, der primært anvendes i behandlingen af personer med personlighedsforstyrrelser, især borderline personlighedsforstyrrelse (BPD). I overføringsfokuseret terapi arbejder man med klientens problemer gennem klientens relation til terapeuten. Overføring refererer til de følelser, som klienten oplever i forhold til terapeuten. Den grundlæggende antagelse er, at overføringen afspejler ubevidste mønstre og dynamikker, som er grundlagt hos klienten, ofte på et tidligt tidspunkt, og som er kernen i klientens psykiske problemer. Mennesker med BPD kæmper ofte med et forstyrret selvbillede, emotional ustabilitet og en sort/hvid forståelse af andre (splitting), som vanskeliggør interaktion og skaber dyb psykisk smerte.

Overføringsfokuseret terapi blev udviklet af psykiater og psykoanalytiker Otto F. Kernberg, som har været pioner inden for teorier og behandling af personlighedsforstyrrelser. Overføringsfokuseret terapi tager afsæt i objektrelationsteori og hører til de psykodynamiske terapiformer. Der er udviklet en manual specifikt til borderline personlighedsforstyrrelse.

Overføringsfokuseret terapi er en struktureret terapiform, der typisk foregår to gange ugentligt over en længere periode. Den hyppige og regelmæssige kontakt mellem klient og terapeut giver mulighed for en dyb udforskning af klientens forsvarsmekanismer, indre modstridende repræsentationer af sig selv og andre, samt de følelser der viser sig i forholdet til terapeuten, fx forbundet med idealisering/devaluering. Ved at arbejde med overføringen i terapien er målet at ændre klientens personlighedsstruktur og styrke klientens identitet og evne til at indgå i relationer uden for terapirummet. Terapien kan øge selvrefleksion og affektregulering og reducere symptomer på BPD, såsom impulsivitet, vrede, selvskade, symptomer på angst og depression.

Flere forsøg har vist, at overføringsfokuseret terapi giver resultater, der er på linje med andre terapiformer målrettet personlighedsforstyrrelser (fx DAT, KAT). Der er dog behov for yderligere forskning for at opnå stærk evidens for effekten af overføringsfokuseret terapi.

Kilder:

Aarkrog T: Tilknytningsteori og overføringsfokuseret psykoterapi af borderline personlighedsforstyrrelser. Psyke & Logos, 24, 677-685. 2003

International Society of Transference-Focused Psychotherapy (Klik her)

Levy KN, Yeomans FE, Spina DS: Transference-focused psychotherapy. In S. K. Huprich (Ed.), Personality disorders and pathology: Integrating clinical assessment and practice in the DSM-5 and ICD-11 era (pp. 211–235). American Psychological Association. 2022.

Tsirides A, Iliopoulou T, Louka P.: Transference-Focused Psychotherapy vs Dialectical Behaviour Therapy. Α review of the current RCT-based literature. Dialogues in Clinical Neuroscience & Mental Health, 4, 2, 91-104, 2021.

Clarkin JF, Meehan KB, Panfilis CD, Doering S: Empirical Developments in Transference-Focused Psychotherapy. American Journal of Psychotherapy, 76, 1: Special Issue: Festschrift Honoring Otto F. Kernberg, M.D. 2023