Hvad er psykoterapi?

Hvad er psykoterapi?

Hos Videnscenter for Psykoterapi arbejder vi med afsæt i følgende forståelse af psykoterapi, som udgør en bred afgrænsning, der tager højde for forskellige faglige perspektiver på psykoterapi og samtidig kan forstås af personer uden for fagområdet:

Psykoterapi er en proces, hvor en terapeut arbejder med en eller flere klienter over en kortere eller længere periode. Formålet er at lindre psykisk lidelse og følelsesmæssige eller adfærdsmæssige udfordringer. Formålet er også at opnå et bedre funktionsniveau, personlig udvikling og øget livskvalitet hos klienten.

Psykoterapi er behandling gennem samtale, og bygger på videnskabelige teorier om psykens funktion og de tilhørende terapeutiske tilgange og metoder.

Psykoterapi udøves af uddannede fagpersoner, og klienterne kan være individer, par, familier og grupper.