Behandling

Her finder du manualer og vejledninger til bestemte behandlingsmetoder eller typer af interventioner, som du kan anvende i det terapeutiske arbejde.

Værktøjerne er udviklet af organisationer og fagpersoner, der har stor ekspertise og autoritet på deres bestemte område. Når du klikker på linket for det enkelte værktøj, bliver du ledt hen til den hjemmeside, hvor værktøjet kan findes.

Kriterier for udvælgelse af værktøjer

Vi gengiver kun værktøjer, der lever op til følgende kriterier:

  • Værktøjet skal give konkrete handlingsanvisninger.
  • Værktøjet skal være udviklet af fagfolk eller en organisation, der besidder professionel anerkendelse.
  • Værktøjet skal bygge på viden, der er bredt accepteret.
Sokratisk Dialog

Hvad: Spørgeskemaer til brug af sokratisk dialog i behandlingen af klienter og patienter. Der linkes også til en vejledning til samtaleteknikken.   

Af hvem: Region Hovedstadens Psykiatri 

Genogram

Hvad: Stamtræ til at visualisere familiens dynamikker, der former de enkelte familiemedlemmers positioner og relationer.

Af hvem: Psykiater Murray Bowen

Situationsanalyse

Hvad: Skema til gennemgang af en vanskelig situation i forhold til de følelser, negative tanker og uhensigtsmæssige adfærd, situationen har medført.

Af hvem: Region Hovedstadens Psykiatri

Interviewguide til vurdering af mentaliseringssvigt

Hvad: hjælpe til at vurdere en klients eventuelle mentaliseringssvigt

Af hvem: Institut for mentaliseringsterapi