Interviewguide til vurdering af mentaliseringssvigt

Interviewguide til vurdering af mentaliseringssvigt

Mentalisering er forståelsen af egen og andres adfærd ud fra mentale fænomener såsom tanker, følelser, ønsker og intentioner. Når man mentaliserer, reflekterer man over, hvad der kan ligge bag en given adfærd hos en selv og hos andre. Jo svagere mentaliseringsevne, vi har, jo større er risikoen for, at vi at misforstår andre. Evnen til at mentalisere er derfor helt central i sociale situationer. Men nogle gange svigter denne evne.

Denne interviewguide skal hjælpe udøvere af psykoterapi med at vurdere en klients eventuelle mentaliseringssvigt.

Både interviewguiden og beskrivelsen deraf er på norsk.

Gå til værktøj:
Hvad er formålet med værktøjet

Interviewguidens formål er at gøre det muligt at vurdere omfanget af klientens mentaliseringsvigt samt at give terapeuten information om, i hvilke situationer mentaliseringsvigtet opstår. Dette kan være et fundament for fremadrettet mentaliseringsbaseret behandling af klienten.

Hvem er værktøjet udviklet til

Interviewguiden til vurdering af mentaliseringssvigt er udviklet til udøvere af psykoterapi, der arbejder ud fra en mentaliseringsterapeutisk tilgang.

Hvem har udviklet værktøjet

Denne interviewguide er udarbejdet af det norske Institutt for Mentalisering, som har udviklet flere værktøjer til mentaliseringsbasseret terapi.