Genogram

Et genogram, også kaldet et familiediagram, er en grafisk fremstilling af en familie ofte over flere generationer. Det er en slags stamtræ, der kan bruges til at visualisere familien som socialt system og de dynamikker, der former de enkelte familiemedlemmers positioner og relationer. Et genogram tegnes med simple symboler, der repræsenterer køn – fx kvadrater for mænd og cirkler for kvinder. Familiære forhold og deres relationelle forbindelser tegnes med linjer, farver og pile. Vigtige livshændelser og andre forhold, der har betydning i familien, kan også markeres.

Gå til værktøj:
Formål med værktøjet

Formålet med genogrammet er at undersøge klientens plads i familien. Genogrammet kan bruges til at give klient og terapeut en dyb forståelse af familiens historie, afdække følelsesmæssige bånd og identificere gentagne mønstre, samspilsformer, konflikter og ressourcer, der påvirker klienten. Som værktøj kan genogrammet kvalificere den terapeutiske samtale, idet terapeuten med afsæt i genogrammet kan iværksætte målrettede interventioner med henblik på at hjælpe klienten med at håndtere sine konkrete udfordringer i familien.

Hvem er værktøjet udviklet til

Genogrammet er udviklet som et værktøj primært for professionelle inden for psykoterapi, socialt arbejde og andre områder, hvor det er vigtigt at forstå familiemønstre og arvelige forhold. Det kan også være et nyttigt værktøj for enkeltpersoner, der ønsker at udforske og forstå deres egen familiehistorik og dennes indflydelse på eget liv.

Hvem har udviklet værktøjet

Genogrammet blev udviklet i 1970erne af den amerikanske psykiater Murray Bowen, der var en pioner inden for familieterapi.

Genogrammet er siden videreudviklet af bl.a. Monica McGoldrick, Randy Gerson og Sueli Petry i bogen Genograms – Assessmet and Treatment