Sokratisk dialog

Den sokratiske dialog er en samtaleteknik, der udforsker patientens tankeprocesser og understøtter læring af nye processer i tænkningen. Udgangspunktet i den sokratiske dialog er nysgerrighed: Man kender ikke til patientens perspektiver, men er nysgerrig på at afdække og forstå dem.

Gå til værktøj:
Formålet med Værktøjet

Formålet med den sokratiske dialog er at understøtte patienten i at gå fra en negativ og forvrænget tænkning til en alternativ tænkning præget af realistiske vurderinger og problemløsninger. Bevægelsen sker via patientens egen opdagelse, som faciliteres af den sokratiske dialog.

Hvem er sokratisk dialog udviklet for

Sokratisk dialog er en alsidig metode, der kan anvendes på tværs af forskellige felter og discipliner for at fremme forståelse, læring og personlig udvikling. 

Hvem har udviklet værktøjet

Denne udlægning af sokratisk dialog er fremlagt af Region Hovedstadens Psykiatri, der bruger det som en psykoterapeutisk behandlingsmetode.