Adgang til hjælp i organisationer

Adgang til hjælp i organisationer

Her kan du se, hvor du kan få adgang til hjælp i organisationer, der tilbyder landsdækkende rådgivning og hjælp med fokus på særlige målgrupper og problemstillinger. Det kan for eksempel være patientforeninger, som tilbyder støtte til personer med en bestemt fysisk eller psykisk lidelse. Det kan også være organisationer, der hjælper mennesker med specifikke problemer, som for eksempel alkoholafhængighed eller sorg.

Oversigten indeholder både rådgivningstilbud, der tager udgangspunkt i psykoterapi, men inkluderer også andre relevante rådgivningstilbud, såsom peer-to-peer rådgivning og fællesskaber.

Du kan sortere hjælpemulighederne ved at bruge knappen nedenfor.l

Andre hjemmesider med overblik over rådgivningstilbud:

RådgivningsDanmark: www.raadgivningsdanmark.dk

Danske Patienter: www.danskepatienter.dk

ADHD-Foreningen

ADHD-foreningen tilbyder rådgivning til forældre til børn, unge og voksne med ADHD, unge og voksne selv med ADHD, deres partnere samt fagpersoner.

AIDS-linjen

AIDS-Linjen tilbyder gratis og anonym rådgivning om seksualitet, seksualpraksis og kønssygdomme samt rådgivning til HIV-positive og deres familier og pårørende.

Alkolinjen

Alkolinjen tilbyder anonym rådgivning til voksne +15 år med et alkoholproblem, voksne pårørende samt fagpersoner, som har brug for vejledning.

Angstforeningen

Angstforeningen tilbyder rådgivning, støtte og selvhjælp til mennesker præget af angst og deres pårørende.

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri tilbyder rådgivning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Behandlingscenter Tjele – Ludomani

Behandlingscenter Tjele tilbyder gratis og anonym behandling for ludomani samt støtterådgivning til pårørende til ludomaner.

Børnetelefonen

Børnetelefonen er Børns Vilkårs anonyme rådgivning for børn og unge, hvor børn og unge kan henvende sig om alt – stort som småt. Det kan handle om venskaber, mobning, forelskelse, problemer i familien og meget mere.

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden tilbyder anonym rådgivning til børn og unge, som oplever vold i deres hverdag.

Café Exit

Café Exit tilbyder hjælp til indsatte og tidligere indsatte.

Center for Ludomani

Center for Ludomani tilbyder gratis og anonym behandling for ludomaner samt støtterådgivning til pårørende til ludomaner.

Center for Seksuelt Misbrugte

Center for Seksuelt Misbrugte formidler specialiseret viden om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen til brugere, pårørende og fagpersoner og henviser desuden videre til hjælp i de lokale centre.

Dansk Stalking Center

Dansk Stalking Center tilbyder anonym hjælp og rådgivning om stalking til stalkingudsatte, pårørende og fagpersoner.

DepressionsLinien

Depressionsforeningen tilbyder via DepressionsLinien landsdækkende, gratis og anonym rådgivning til psykisk sårbare og deres pårørende, især ift. depression og bipolar lidelse.

Det Nationale Sorgcenter

Det Nationale Sorgcenter tilbyder rådgivning og støtte til alle sorgramte – både pårørende til alvorligt syge og til efterladte. Desuden tilbyder Det Nationale Sorgcenter specialiseret psykologbehandling til børn og unge under 28 år, der oplever alvorlig fysisk sygdom eller død hos forældre eller søskende, og til ældre over 65 år, som har mistet et barn eller en ægtefælle.

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold stopper vold i familien ved at tilbyde gratis psykologbehandling til mennesker, der har svært ved at styre deres temperament og derfor gør dem de elsker fortræd.

Forældre & Sorg

Forældre & Sorg tilbyder gratis specialiseret terapi til forældre, som har mistet et barn eller ved de snart skal miste et barn.

Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen rådgiver forældre eller pårørende, der har spørgsmål vedrørende vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang – fx vedr. trivsel, mobning, udfordringer i samarbejdet med skolen mv.

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade

Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskades tilbyder rådgivning og støtte til mennesker, der selv er ramt af spiseforstyrrelse eller selvskade og deres pårørende.

Fri af misbrug

Fri af misbrug tilbyder gratis og anonym rådgivning til børnefamilier, hvor en af de voksne har alkohol- eller stofproblemer.

Girl Talk

Girl Talk arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder og tilbyder gratis chat- og SMS-rådgivning til unge piger på 12-24 år om livet med alle de udfordringer og valg, der følger med.

Headspace

Headspace tilbyder gratis og anonym rådgivning til unge mellem 12 og 25 år.

Hjernesagen

Hjernesagen tilbyder gratis rådgivning til mennesker, der er ramt af stroke og deres pårørende.

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen tilbyder hjælp og rådgivning til hjertepatienter, forælde til hjertebørn, unge med hjertesygdomme samt pårørende til hjertepatienter.

HØRT!

HØRT er Børns Vilkårs gratis og anonyme rådgivning til unge mellem 15 og 24 år. 

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse tilbyder gratis hjælp til alle kræftpatienter og deres pårørende.

Kvisten

Kvisten tilbyder gratis og anonym rådgivning og terapi til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

Landsforening Spor

Landsforeningen Spor tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom samt deres pårørende.

Landsforeningen Mistet Barn

Landsforeningen Mistet Barn er en landsdækkende frivillig forening, der hjælper og skaber netværk mellem forældre, der har mistet et barn, uanset barnets alder og dødsårsag.

Lev Uden Vold

Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder anonym og gratis telefonisk rådgivning til mennesker berørt af vold i nære relationer – både voldsudsatte og voldsudøvende voksne, pårørende og fagpersoner. Derudover er mennesker udsat for seksualiseret vold i både nære relationer og ikke-nære relationer også en del af målgruppen.

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark rådgiver alle, der har spørgsmål om køn, krop eller seksualitet og ønsker at vende dem med nogen i et fortroligt rum.

Livslinien

Livslinien tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker, der er i krise eller har tanker om selvmord, deres pårørende samt efterladte til selvmord.

Mindhelper

Mindhelper hjælper unge mennesker til at håndtere problemer, og tilbyder desuden digital rådgivning til unge, der har brug for et godt råd fra en fagperson.

Mødrehjælpen

Mødrehjælpen tilbyder rådgivning og vejledning til gravide og børnefamilier i sårbare og udsatte situationer.

Nefos

NEFOS yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har udført en selvmordshandling. Det kan være alt fra trussel om selvmord til en konkret selvmordshandling.

OCD-foreningen

OCD-foreningen tilbyder rådgivning og støtte til OCD-ramte og pårørende og driver desuden selvhjælpsgrupper i København, Aarhus og Odense.

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen yder støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet og ulykke.

Pårørende Netværket – Misbrugsportalen

​Pårørende Netværket – Misbrugsportalen henvender sig til alle, som har brug for hjælp og støtte som følge af misbrug eller afhængighed – enten hvis de selv har et misbrugsproblem, eller hvis de er pårørende til en person med et misbrugsproblem.

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker med en psykiatrisk diagnose, mennesker i risikogruppen og mennesker, der oplever en midlertidig krise, deres pårørende samt fagpersoner. Psykiatrifonden tilbyder også samtalegrupper for børn og unge, som er pårørende til en forælder med psykisk sygdom.

RED Rådgivning

RED Rådgivning tilbyder gratis og anonym rådgivning til mennesker, som oplever vold og kontrol fra familien og det nære netværk på grund af familiens regler, normer eller ære.

Savn – Børn og pårørende til indsatte

SAVN tilbyder rådgivning og støtte til mennesker, der er berørt af et familiemedlems eller en vens fængsling. SAVN tilbyder også rådgivning til fagpersoner i kontakt med pårørende.

Sct. Nicolai Tjenesten

Sct. Nicolai Tjenesten tilbyder anonyme og uforpligtende samtaler til mennesker, som har brug for det.

Sex & Samfund

Sex & Samfund tilbyder rådgivning til børn og unge mellem 10 og 25 år.

SIND

SIND tilbyder rådgivning til alle, som har brug for viden eller rådgivning om psykisk sygdom.

Sjælesorg på Nettet

Sjælesorg på Nettet er Folkekirkens digitale tilbud af sjælesorgssamtaler eller eksistentielle samtaler. Rådgivingen gives via chat og er en fortrolig samtale med en præst/sjælesørger.

Startlinjen

Startlinjen tilbyder gratis og anonym telefonrådgivning til mennesker, der befinder sig i en sårbar eller kritisk livssituation.

Stoplinien

Stoplinien tilbyder gratis telefonisk rådgivning til mennesker, der ønsker at komme ud af deres nikotinafhængighed – eller som ønsker at vedligeholde et igangværende nikotinophør.

TUBA

TUBA tilbyder gratis rådgivning, gruppeterapi og individuel terapi for unge mellem 14 og 35, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra psykoterapiens verden? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.