Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP – forkortelsen kommer af Intensiv Short Term Dynamic Psychotherapy) er en målrettet og koncentreret terapiform, som har fokus på at hjælpe klienten til at forstå og bearbejde de ubevidste årsager til aktuelle psykiske problemer. I ISTDP skabes dybtgående forandring på kort tid blandt andet ved at arbejde specifikt med klientens modstand mod smertefulde følelser og indre konflikter.

ISTDP er udviklet af den canadiske psykiater Habib Davanloo mellem 1960 og 1990. ISTDP trækker på psykoanalyse og psykodynamisk terapi, men inddrager også forskning i fx tilknytning og hjernens udvikling.

I ISTDP antages det, at psykiske problemer opstår, når man ubevidst undgår følelser, som er opstået gennem smertefulde oplevelser i fortiden. Undgåelsen skaber uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og kan være med til at fastholde problematiske relationer. I ISTDP hjælper terapeuten klienten med at afdække sine forsvarsmønstre og opleve de følelser, som klienten forsøger at undgå. Dette hjælper med at skabe øjeblikkelig bevidsthed om de ubevidste processer, der påvirker klientens følelsesmæssige tilstand. Herved får klienten mulighed for at udvikle sig, så de psykiske problemer kan mindskes eller afhjælpes.

ISTDP er en struktureret tilgang, hvor terapeuten aktivt guider klienten gennem processen og anvender teknikker, der skal skabe terapeutiske resultater på kort tid. Fx kan terapeuten direkte udfordre klientens forsvarsmekanismer og undgåelsesstrategier ved at påpege modsigelser eller manglende selvindsigt. Terapeuten kan også hjælpe klienten med at forbinde kropslige reaktioner med underliggende følelser. Dette adskiller sig fra andre psykodynamiske terapiformer, der ofte er mindre intervenerende og strukturerede.

Metodens fokus på en effektiv terapeutisk proces kan appellere til klienter, der søger hurtige resultater. ISTDP kan anvendes til klienter, der søger terapi pga. relationelle udfordringer eller psykiske problemer som angst og depression. Metoden kan også anvendes til psykosomatiske lidelser, dvs. tilstande hvor fysiske symptomer hænger sammen med psykiske processer.

Der er gennemført en del studier om effekten af ISTDP. Flere forskningsoversigter peger på, at ISTDP kan give gode resultater både på kort og lang sigt, og at metoden er omkostningseffektiv. Forskningen bærer dog præg af betragtelige forskelle i kvalitet og organisering af behandlingstilbuddet, hvilket kan gøre det sammenfatte behandlingsresultater.

Kilder:

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi 

California Society for ISTDP 

Abbass A et al. Short-term psychodynamic psychotherapies for common mental disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews, nr. 7. 2014

Abbass A, Town J, Driessen E: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy: A Systematic Review and Meta-analysis of Outcome Research. Harvard Review of Psychiatry, vol. 20, nr. 2. 2012.

Abbass A et al.: Short-term psychodynamic psychotherapy for functional somatic disorders: A systematic review and meta-analysis of within-treatment effects. Journal of Psychosomatic Research, vol. 145. 2021.

Caldiroli A. et al.: Efficacy of intensive short-term dynamic psychotherapy in mood disorders: A critical review. Journal of Affective Disorders, vol. 273, s. 375-379. 2020.