Etik i psykoterapi

Etik i psykoterapi

Etik er afgørende i al psykoterapeutisk arbejde. Den person, der modtager hjælp hos en terapeut, er ofte i en sårbar position, både personligt og i klientrollen. Terapeuten har ansvaret for at yde hjælp på en professionel og sikker måde og til klientens bedste.

De faglige organisationer, der repræsenterer de forskellige faggrupper, der udøver psykoterapi som en del af deres virke, har hver deres udgave af etiske retningslinjer, som organisationernes medlemmer er forpligtede til at følge. Retningslinjerne omfatter psykoterapi, men også de andre opgaver, som medlemmerne løser. På mange punkter ligner de etiske retningslinjer hinanden. I hvert fald er det fælles for de forskellige faggrupper, at deres etiske retningslinjer omhandler:

Beskyttelse af klienten

De etiske retningslinjer er først og fremmest udarbejdet for at beskytte klienten. Terapeuten har en magtposition i terapiforholdet og kan have betydelig indflydelse på klientens mentale tilstand. Etiske retningslinjer sikrer, at klienten ikke udsættes for skade eller misbrug.

Fortrolighed

Klienter deler ofte meget personlige og følsomme oplysninger med deres terapeut. Terapeuten har en etisk forpligtelse til at opretholde fortroligheden og beskytte klientens privatliv.

Autonomi

Klientens ret til autonomi og selvbestemmelse er en grundlæggende etisk værdi. Terapeuten skal samarbejde med klienten og respektere klientens ønsker og værdier.

Tillid

De etiske retningslinjer skal fremme klientens tillid i terapiforholdet. Klienten skal føle sig tryg ved at dele sine psykiske problemer med terapeuten og indgå i samarbejdet om at skabe bedring.

Faglig kompetence

Det er en del af de etiske retningslinjer, at terapeuten er kompetent og holder sig opdateret om den nyeste viden og udvikling inden for faget. Det omfatter også terapeutens forståelse af grænserne for egen faglige formåen. Dette beskytter klienten mod terapi af lav kvalitet.

Supervision og selvrefleksion

Terapeuten skal modtage supervision og reflektere over egen praksis for at sikre en løbende opmærksomhed på etisk forsvarlig praksis.

Overholdelse af lovgivning

De etiske retningslinjer omfatter også terapeutens overholdelse af relevant lovgivning. Det gælder fx tavshedspligt, samtykke, databeskyttelse, underretningspligt mv.

Beskyttelse af professionens omdømme

Etisk adfærd er med til at opretholde et godt omdømme for psykoterapi som praksis og for den faggruppe, som terapeuten tilhører. Uetisk adfærd kan skabe mistillid og utryghed hos klienter, andre faggrupper og befolkningen som helhed.

Forskelle mellem faggrupper

Der er dog også forskelle mellem de faglige organisationers etiske retningslinjer, som afspejler særlige forhold for den enkelte faggruppe. Forskellene er fx:

  • De etiske retningslinjer for psykiatere omfatter psykiaterens mulighed for at ordinere medicin og udøve tvang. De indeholder også et afsnit om forskning og udgivelse af forskningsartikler. Retningslinjerne er udformet af World Psychiatric Association. Psykiatere er samtidig underlagt Lægeforeningens etiske principper.
  • Dansk Psykoterapeutforening har et særligt afsnit i deres etiske retningslinjer, som er målrettet uddannelsessteder. Dette afspejler, at psykoterapeutuddannelse udbydes i privat regi og skal leve op til en række krav at kunne blive godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.
  • Dansk Psykolog Forening følger de fælles etiske principper, som er udviklet af og til nordiske psykologer. Disse principper skal både vejlede praksis og fremme den etiske refleksion i psykologfaget. Principperne er knyttet til materiale og værktøjer, der har fokus på etiske dilemmaer eller at fremme etisk refleksion.
Læs de etiske retningslinjer for psykiatere, psykoterapeuter og psykologer her:
 

World Psychiatric Association

Lægeforeningen

Psykoterapeutforeningen

Dansk psykologforening