Adgang til hjælp via det offentlige

Adgang til hjælp via det offentlige

Det er muligt at få adgang til hjælp via det offentlige, hvis du har psykiske problemer. Du kan enten få hjælp via din region eller din kommune, afhængigt af hvad din situation er. De offentlige tilbud er overvejende målrettet personer med psykisk sygdom eller særlige psykiske lidelser samt bestemte grupper som fx børn og unge. Din adgang til hjælp via det offentlige spænder fra akut hjælp, behandling i den regionale psykiatri, henvisning til psykolog samt forskellige tilbud i kommunalt regi.

Akut hjælp: Døgnåbne psykiatriske akutmodtagelser

Personer med alvorlige og akutte psykiske problemer kan tage på en psykiatriske akutmodtagelse. Disse afdelinger findes i hele landet. I nogle regioner skal du kontakte egen læge eller lægevagten først.

Situationer med akut behov for psykiatrisk hjælp kan bl.a. være:

 • Tab af kontrol
 • Selvmordstanker
 • Voldsom angst eller depression
 • Reaktioner på en kriseoplevelse
 • Abstinenser

Læs mere om akut psykiatrisk hjælp: www.sundhed.dk

Akut hjælp: Lægevagt og 112

Man kan også få akut hjælp ved at ringe til lægevagten i den region, man bor i. Her vil en læge, sygeplejerske eller paramediciner vurdere, hvilken hjælp personen med psykiske problemer har behov for. De kan fx henvise til en psykiatrisk akutmodtagelse. Hvis tilstanden hos personen med psykiske problemer er meget akut, eller hvis personen har konkrete planer om at begå selvmord, kan personalet stille om til 112.

Læs mere om Akut psykiatrisk hjælp ved lægevagt: www.sundhed.dk 

Behandlingsforløb i psykiatrien

Vejen til et behandlingsforløb i psykiatrien går gennem egen læge eller den psykiatriske akutmodtagelse. Lægen kan henvise til udredning eller behandling i psykiatrien, når vedkommende har vurderet, at det er denne type hjælp, som personen med psykiske problemer har behov for.

Behandlingsforløbet i psykiatrien tilpasses individuelt til hver enkelt patient. Standardbehandling inkluderer typisk en kombination af medicinsk behandling, psykoterapi, miljøterapi og psykoedukation. Til medicinsk behandling benyttes en bred vifte af medicin mod lidelser som psykoser, depression, angst, maniske tilstande og søvnproblemer. Terapi kan tilbydes både som individuelle sessioner og i gruppeform, og det er praksis at anvende evidensbaserede metoder herunder kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialectical Behavior Therapy (DBT), og Mentalization-Based Therapy (MBT) med mere.

Henvisning til psykolog

Man kan få en henvisning til en psykolog af sin praktiserende læge, hvis man hører til en af disse grupper:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 11. Personer, der lider af let til moderat angst, herunder også let til moderat OCD, der på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

 

Lægen skal henvise inden for 6 måneder og senest 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Dog kan personer i gruppe 9, 10 og 11 henvises uden tidsgrænser.
Der gives tilskud til højst 12 konsultationer. Personer i gruppe 10 og 11 kan genhenvises og få tilskud til yderligere 12 konsultationer. Patienter kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som kan modtage klienter via den offentlige sygesikring. Det er muligt at skifte psykolog undervejs i forløbet.

Der gives tilskud til behandling på 60 pct. af psykologens honorar. Unge mellem 18 og 24 år kan få gratis psykologbehandling mod let til moderat angst og depression. Personer, der har fået en psykisk skade via deres arbejde, kan søge om tilskud til behandling hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere: www.psykologeridanmark.dk 

Kommunale tilbud

Kommunerne tilbyder støtte og rådgivning til borgere med psykiske problemer. Det kan være indsatser og støtte i socialpsykiatrien. Socialpsykiatriens opgave er at hjælpe mennesker med lettere eller sværere psykiske vanskeligheder til at få det bedre og at få hverdagen til at hænge bedre sammen, fx med henblik på at kunne deltage i uddannelse og arbejde og et hverdagsliv med familie og venner.

Socialpsykiatrien omfatter forskellige former for sociale tilbud, fx bosteder, væresteder og aktivitetscentre, støtte- og kontaktpersonordninger og støtte til beskæftigelse. Nogle kommuner tilbyder også terapi til udvalgte målgrupper, som fx unge med psykiske problemer, mennesker med misbrug og deres pårørende eller børn i sorg. En del af socialpsykiatriens tilbud kræver visitation via en kommunal sagsbehandler, andre tilbud kan man benytte uden henvisning, hvis man opfylder betingelserne for tilbuddet.

Oplysninger om den enkelte kommunes tilbud kan søges frem på deres hjemmeside.

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra psykoterapiens verden? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.