Ny forskningsportal skal hjælpe dig med at finde relevant viden om psykoterapi

Videnscenter for Psykoterapi har lanceret en forskningsportal, der kan hjælpe med at finde frem til de forskningsartikler og bøger, du måtte have brug for.

Hvad er der blevet skrevet om sociale processer, der skaber psykisk mistrivsel? Hvilke artikler blev udgivet sidste år om effekten af psykodynamisk psykoterapi hos ældre mænd, der lider af depression? Og hvilke kvalitative studier er blevet udført vedrørende lavt selvværd hos skandinaviske teenagere? Både nationalt og internationalt er der blevet udført omfattende forskning om psykoterapi gennem tiden, og der udgives hele tiden nye studier, som bør tages i betragtning, når man skal læse op på et emne. Alene i 2023 er der udgivet 11.000 forskningsartikler om psykoterapi i internationale databaser, så det kan være sin sag at danne sig et overblik over den store mængde forskningslitteratur, der findes om psykoterapi, når man ønsker mere viden på et område.

For at lette denne opgave har Videnscenter for Psykoterapi skabt en forskningsportal på hjemmesiden, der kan hjælpe dig med selv at finde frem de forskningsartikler og bøger, du måtte have brug for. Her har vi samlet en oversigt over tidsskrifter, der har fokus på udøvelsen af terapi inden for de fem terapeutiske hovedretninger. Vi har også publiceret et overblik over gode forskningsdatabaser, en guide til selv at søge efter forskningsartikler og bøger samt en beskrivelse af, hvordan man får fat i litteraturen.

Forskningsportalen er både designet som en hjælp til studerende, der har brug for mere viden om et givent emne, og til den erfarne udøver af psykoterapi, der ønsker at opdatere sin viden på baggrund af den seneste forskning på et specifikt område.

Forskningsportalen kan tilgås på Videnscenter for Psykoterapis hjemmeside ved at trykke her.

Andre nyheder

Videnscenter for Psykoterapi har udviklet et univers med praksisnær viden om psykoterapi på hjemmesiden, som skal dele metoder og inspiration til arbejdet.
Efterspørgslen på psykologhjælp når nye højder, mens effektiviteten af behandlinger og gyldigheden af psykologiske teorier udfordres, skriver Weekendavisen.
Klientens tillid til både terapeuten og den terapeutiske metode er central for terapiresultater. Det viser nyt review og metaanalyse af en række studier.