Terapeuten skal være et ’rigtigt menneske’ for at sikre god teapeutisk alliance med den unge patient

Nyt studie viser, at unge vil have en terapeut, der optræder som en autentisk og omsorgsfuld voksen samtidig med, at de møder den unge med ligeværdighed og respekt.

Mange danske unge har det svært i disse år. Det er dokumenteret i en række undersøgelser, at flere og flere føler sig triste, ensomme og stressede. For nogle af de unge kan det være en hjælp at få psykoterapi. Et nyt studie viser, hvad der er vigtigt for at skabe en terapeutisk alliance med en ung klient.

Studiet finder, at overgangen fra barn til voksen spiller en vigtig rolle i relationen mellem den unge og terapeuten. De unge ønsker en terapeut, der er til stede i samtalen som en autentisk og omsorgsfuld voksen, men som samtidig møder den unge med ligeværdighed og respekt. Det kan fx. handle om at give den unge medindflydelse på, hvad der skal tales om og hvordan. De unge lægger også vægt på, at terapeuten ikke skal være bange for at dele egne erfaringer. Gensidigheden og ligheden i relationen gør det nemmere for de unge at udvise tillid og åbne sig for terapeuten. At blive behandlet på lige fod af en voksen, giver de unge en tillid til, at de kan blive accepteret i de voksnes verden.

Omvendt reagerer de unge negativt på en terapeut, der ikke udviser ligeværdighed og behandler dem som et barn, dvs. optræder med en voksens autoritet, udtaler sig kategorisk og undlader at give den unge indflydelse på terapien. Dette modvirker den terapeutiske alliance.

Studiet er et systematisk review, der gennemgår 19 kvalitative studier om unges erfaringer med terapi. Reviewet er udgivet i juli 2023 i tidsskriftet Clinical Psychology & Psychotherapy.
Find reviewet her:

www.onlinelibrary.wiley.com

Andre nyheder

Mød Overlæge og psykiater Sebastian Swane i andet afsnit af vores interviewserie om arbejdet med psykoterapi.
I første interview kan du møde Psykoterapeut MPF Lotte Gravgaard, som til daglige arbejder i udviklings- og behandlingscenteret KKUC. Her behandler man mennesker, som har kæmpet med alkohol, stoffer eller begge dele.
Videnscenter for Psykoterapi har udviklet et univers med praksisnær viden om psykoterapi på hjemmesiden, som skal dele metoder og inspiration til arbejdet.

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra psykoterapiens verden? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.