Tillid til terapien forstærker effekten

Klientens tillid til både terapeuten og den terapeutiske metode er central for terapiresultater. Det viser nyt review og metaanalyse af en række studier.

Hvad får psykoterapi til at virke? Er det selve metoden? Er det kontakten mellem klient og terapeut? Der er mange faktorer, der har betydning for, om terapien er effektiv.

Et systematisk review og metaanalyse fra december 2023 af 27 studier peger på endnu en vigtig faktor, nemlig klientens tillid til terapien. Reviewet konkluderer, at hvis terapeuten og den terapeutiske metode er troværdig for klienten, så kan det have en positiv virkning på klientens udbytte af terapien.

De 27 studier målte på individuel terapi med fysisk fremmøde. Deltagerne havde diagnoser eller symptomer som forskellige typer angst, depression, personlighedsforstyrrelse (borderline), PTSD, OCD, afhængighed o.a. Den terapiform, der var mest anvendt, var kognitiv adfærdsterapi, efterfulgt af kognitv terapi og en række andre metoder, fx psykodynamisk terapi og interpersonel terapi, EMDR, DAT mv. Terapiens virkning blev målt på symptomer, fx på angst eller depression, generelt funktionsniveau, funktionsniveau i relationer, selvskade mv.

De fleste studier vurderede klientens opfattelse af terapiens troværdighed med et kort spørgeskema med spørgsmål om terapiens ”logik”, forventninger til behandlingens effektivitet ift. at forbedre klientens tilstand og villighed til at anbefale samme behandling til en ven med lignende udfordringer (credibility/Expectancy Questionnaire CEQ).

Reviewet konkluderer, at klientens opfattelse af terapeutens og/eller den terapeutiske metodes troværdighed både inden og under det terapeutiske forløb giver et bedre resultat i sidste ende og dermed er en vigtig faktor i behandlingens effektivitet.

Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet Psychotherapy Review og har blandt andre Peter Fonagy på forfatterlisten.

Gå til forskningsartiklen:

Kumpasoğlu Gb, Campbell C, Saunders R, Fonagy P: Therapist and treatment credibility in treatment outcomes: A systematic review and meta-analysis of clients’ perceptions in individual and face-to-face psychotherapies. I: Psychotherapy Research, 2023

Andre nyheder

Mød Overlæge og psykiater Sebastian Swane i andet afsnit af vores interviewserie om arbejdet med psykoterapi.
I første interview kan du møde Psykoterapeut MPF Lotte Gravgaard, som til daglige arbejder i udviklings- og behandlingscenteret KKUC. Her behandler man mennesker, som har kæmpet med alkohol, stoffer eller begge dele.
Videnscenter for Psykoterapi har udviklet et univers med praksisnær viden om psykoterapi på hjemmesiden, som skal dele metoder og inspiration til arbejdet.

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du modtage nyheder fra psykoterapiens verden? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.