Børn og unge med traumer efter seksuelle overgreb får det bedre med effektiv terapiform

Ny forskning fra VIVE viser, at børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, har gavn af traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi. De har færre symptomer og bedre trivsel efter et behandlingsforløb.

Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb, udvikler ofte traumer, langvarige psykiske lidelser og misbrug, men får sjældent den rette hjælp i tide. Det viser ny forskning fra VIVE. De kommunale tilbud til målgruppen er meget forskellige, og der er behov for at udvikle en relevant og effektiv indsats, som kan udbredes i hele landet.

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT) er blevet afprøvet i Børnehus Syd, som hjælper kommunerne i Region Syddanmark i sager om overgreb mod børn og unge.

TF-CBT er en evidensbaseret og struktureret terapiform, der er udviklet til at hjælpe børn, unge og deres familier med at håndtere traumatiske oplevelser, såsom seksuelle overgreb, vold, misbrug.

Formålet med behandlingen er at lære ofrene og deres nærmeste omsorgsperson:
• At håndtere traumerelaterede følelses- og adfærdsmæssige problemer.
• At se problemerne i øjnene og løse dem på en sikker måde.
• At integrere deres traumeerfaring og hjælpe dem med at komme videre i livet på en sikker og positiv måde.

I behandlingen arbejdes der blandt andet med psykoedukation, forældrefærdigheder, stresshåndtering, følelsesregulering, kognitiv mestring og traumenarrativ. Behandlingen er målrettet barnet eller den unge, men forældre eller andre nære omsorgspersoner inddrages i forløbet for at støtte op om behandlingen derhjemme.

VIVE har indsamlet data om 29 unge mellem 6 og 17 år og deres familier. TF-CBT-forløbene bestod af gennemsnitligt 15 ugentlige sessioner med en terapeut, der er uddannet i metoden. Ved projektets opstart var de 29 deltagende børn og unge karakteriseret ved en markant mistrivsel, PTSD, depression, dysfunktionelle tanker og problemer med venskaber og indlæring.

Alle deltagere havde færre symptomer på depression og negative tanker og forbedret trivsel efter behandlingsforløbet. Hos gruppen af unge over 13 år var der også en tydelig reduktion af PTSD-symptomer. De positive resultater betyder, at TF-CBT skal tilbydes i børnehuse i hele landet, også til børn udsat for vold. Denne beslutning er taget af social- og boligministeren og ordførerkredsen bag udviklings- og investeringsprogrammerne på socialområdet.

Læs mere om resultaterne hos VIVE

Andre nyheder

I første interview kan du møde Psykoterapeut MPF Lotte Gravgaard, som til daglige arbejder i udviklings- og behandlingscenteret KKUC. Her behandler man mennesker, som har kæmpet med alkohol, stoffer eller begge dele.
Videnscenter for Psykoterapi har udviklet et univers med praksisnær viden om psykoterapi på hjemmesiden, som skal dele metoder og inspiration til arbejdet.
Efterspørgslen på psykologhjælp når nye højder, mens effektiviteten af behandlinger og gyldigheden af psykologiske teorier udfordres, skriver Weekendavisen.