Det nye Videnscenter for Psykoterapi skal styrke psykoterapi som behandlingsmetode i Danmark

Videnscenteret skal understøtte alle faggrupper, der beskæftiger sig med psykoterapi, siger formand for bestyrelsen, Erik Wasli, og direktør i videnscenteret, Sine Gregersen.

– Der er en kæmpe mistrivsel i det her samfund, og det er som om, at det kun bliver værre. Der er mere brug for psykoterapi, end der nogensinde har været før.

Sådan siger psykoterapeut MPF Erik Wasli – formand for bestyrelsen for det nyetablerede Videnscenter for Psykoterapi, som blev opstartet i slutningen af sidste år. Videnscenteret, som er etableret af den almennyttige fond, Nektarfonden af 2021, skal opsamle, systematisere og udbrede viden om psykoterapi for at gøre denne viden tilgængelig for udøvere af psykoterapi og for offentligheden. Dette sker for at styrke psykoterapi som behandlingsmetode og fag i Danmark og for i sidste ende at medvirke til at højne danskernes mentale sundhed.

Og det er der, ifølge Erik Wasli, brug for. Igennem hans mere end 30 års arbejde som psykoterapeut har tendensen været klar: Flere og flere bliver syge med stress, og for flere og flere unge bliver det almindeligt at opleve ensomhed, angst og ængstelighed. Og denne tendens har direktør for Videnscenter for Psykoterapi, Sine Gregersen, også bemærket. Hun er gået ind i arbejdet med at få at få det nye videnscenter sat på skinner blandt andet fordi, at behovet for udbredelse af psykoterapi i samfundet, ifølge hende, er så slående:

– Der er nogle store problemer med at få hjælp nok til de mennesker, der lider i det her land. Jeg vil gerne være med til at sikre, at psykoterapi får en større rolle i en samlet indsats i samfundet med at hjælpe folk til at få det bedre, siger Sine Gregersen.

Anerkendelse og inspiration

Både Sine Gregersen og Erik Wasli ser hermed udbredelsen af psykoterapi som en af løsningerne til et stort samfundsmæssigt problem. Men hvorfor skal psykoterapi udbredes igennem et videnscenter? Hvorfor er det lige netop det, der skal være platformen til at styrke faget og dets rolle i samfundet? Det er der, ifølge Erik Wasli og Sine Gregersen, flere grunde til.

En af disse grunde har med begejstring for faget at gøre. Erik Wasli har en fortid som formand for Dansk Psykoterapeutforening og igennem hele sit virke, er han altid blevet inspireret og revet med af den store mængde af teoretisk og praktisk viden, der eksisterer om psykoterapi, som der hele tiden bliver udviklet videre på:

– Jeg er ofte faldet over forskelligt forskningsmateriale, som jeg er blevet præsenteret for på konferencer og i andre faglige sammenhænge. Og hver gang har jeg tænkt, at det her skulle alle mine kollegaer også vide. Men når hverdagen har meldt sig, har der ikke været mulighed for at gøre noget ved det og at få lavet det nødvendige organiserede set-up, der skal til for systematisk at kunne dele viden. Det er der nu.

Men der er også en anden årsag til, at udbredelsen af psykoterapi kan drage fordel af at ske via et videnscenter. For at fremme faget i samfundet og at lade faget være en del af løsningen på problemet med mistrivsel i samfundet, er det nemlig nødvendigt, at samfundet forstår faget og dets muligheder, siger direktør Sine Gregersen:

– Vi er et samfund, hvor troværdighed afhænger af, at man med en vis sandsynlighed kan dokumentere, at det man gør, har en effekt. At der findes videnskabelig evidens, der understøtter ens metode. Derfor vil et videnscenter kunne være med til at styrke hele fagets legitimitet og mulighed for, at det omkringliggende samfund i højere grad anerkender faget som en del af løsningen på mistrivsel og dårligt mentalt helbred.

Ud af fagsiloerne

En ambition for Videnscenter for Psykoterapi er at samle alle faglige kræfter indenfor det psykoterapeutiske felt. Derfor er en af de primære målgrupper hos Videnscenter for Psykoterapi professionelle udøvere af psykoterapi. Og med dette menes alle professionelle udøvere, der praktiserer kvalificeret psykoterapi ud fra gængse professionelle standarder, påpeger Sine Gregersen:

– Jeg har lyst til at være med til at sikre en bredere indsats på området. At det ikke skal handle så meget om, om man er psykolog eller psykoterapeut. Jeg vil derfor gerne være med til at nedbryde de siloer, der er imellem de forskellige faggrupper på det her område, som handler om at hjælpe folk igennem psykoterapi.

Videnscenter for Psykoterapi er dermed ikke blot et forum for psykoterapeuter, men for alle, der praktiserer kvalificeret psykoterapi. Derfor henvender videnscentret sig også til psykologer og psykiatere, og dette er meget vigtigt at understrege, siger Erik Wasli, som selv er psykoterapeut:

– Jeg er selv blevet undervist og uddannet af en psykolog. Jeg har kæmpe respekt for lægernes faglighed omkring sammenhæng mellem det psykiske og somatiske. Men det er som om, at der en gang imellem er de her sekteriske grænser imellem os, der forhindrer os i at arbejde sammen og lære af hinanden. Det vil vi meget gerne gøre op med.

Næste skridt: Inddragelse af interessenter

For at sikre en bred faglig opbakning til videnscenteret bliver næste skridt, ifølge Sine Gregersen, at udbygge videnscenterets forhold til det faglige landskab, det er en del af:

– Nu følger der en tid, hvor vi skal have indhold ind på vores platform. Vi skal se på, hvordan andre videnscentre griber opgaven an med at formidle viden, og vi skal lade os inspirere af dem. Og så skal vi mødes med vores interessenter og målgrupper for at høre, hvordan vi kan være relevant for dem i forhold til deres forskellige behov, siger Sine Gregersen og tilføjer:

– Det glæder jeg mig meget til.

– Ja, det bliver spændende, siger Erik Wasli og smiler.

Andre nyheder

Videnscenter for Psykoterapi har udviklet et univers med praksisnær viden om psykoterapi på hjemmesiden, som skal dele metoder og inspiration til arbejdet.
Efterspørgslen på psykologhjælp når nye højder, mens effektiviteten af behandlinger og gyldigheden af psykologiske teorier udfordres, skriver Weekendavisen.
Klientens tillid til både terapeuten og den terapeutiske metode er central for terapiresultater. Det viser nyt review og metaanalyse af en række studier.