Mødet med målgruppen

Her finder du tjeklister og vejledninger til mødet med bestemte målgrupper eller arbejdet med klienter, der enten oplever bestemte problematikker eller befinder sig i en livsfase, der kræver en særlig terapeutisk ekspertise. Du finder også værktøjer til kvalitetsikring og feedback fra klienterne.

Værktøjerne er udviklet af organisationer og fagpersoner, der har stor ekspertise og autoritet på deres bestemte område. Når du klikker på linket for det enkelte værktøj, bliver du ledt hen til den hjemmeside, hvor værktøjet kan findes.

Kriterier for udvælgelse af værktøjer

Vi gengiver kun værktøjer, der lever op til følgende kriterier:

  • Værktøjet skal give konkrete handlingsanvisninger.
  • Værktøjet skal være udviklet af fagfolk eller en organisation, der besidder professionel anerkendelse.
  • Værktøjet skal bygge på viden, der er bredt anerkendt.
Krisepsykologiske redskaber

Hvad: Psykologiske redskaber til mødet med mennesker i krise efter en voldsom hændelse.

Af hvem: Dansk Psykologforening

Sorgkuffert

Hvad: Samtalekort og andre redskaber til at facilitere samtaler om sygdom og død med børn i alderen 3-6 år.

Af hvem: Det Nationale Sorgcenter 

Feedback Informed Treatment

Hvad: Systematisk metode til at undersøge klientens oplevelse af behandlingens effekt. 

Af hvem: ICCE

Tips til LGBT+ venlig praksis

Hvad: Gode råd til det respektfulde møde med mennesker med LGBT+ baggrund. Udarbejdet til praktiserende læger.

Af hvem: LGBT+ Danmark